Information om centralantenn

Centralantennsförslaget från Bredbandsbolaget undertecknades i torsdags (18/4) och är nu inskickat till Bredbandsbolaget, vår nya centralantennslösning är fiber istället för koaxialkabel, det betyder att en mängd tjänster kan inkluderas i kabeln utan att det blir platsbrist.

Stämman röstade igenom det förslag som styrelsen rekommenderat vilket innebär att alla hushåll kommer få en fiberkabel med tillhörande uttag installerat hos sig där tjänsterna Bredband 100/100 och Telefoni kommer ingå, varje fastighet har utöver det möjlighet att ansluta sig till TV-tjänster via IPTV från Bredbandsbolaget (99:-/mån) för grundutbud – Sändningarna är digitala och kommer ge en klart bättre bild än den koaxiallösning som idag finns och är obsolet och vilken ComHem är i fas med att släcka ner runt om i Sverige.

Det är viktigt att man nu inte går in i avtal med ComHem gällande TV om man tänkt att använda Bredbandsbolagets TV-tjänst sen, det är också viktigt att se över sina avtal gällande Bredband och Telefoni så att man ej binder upp sig nu till en leverantör på längre tid än 6-9 månader som det tar innan hela samfälligheten är ansluten.

Vi kommer fortsättningsvis skriva löpande information här på hemsidan gällande centralantenn och projektet men även dela ut lappar i brevlådan när milstolpar uppnåtts.

Besök därför hemsidan ett par gånger i veckan för att alltid vara uppdaterad med ny information och status!