Com Hem och uppsägningar..

Många håller just nu på att säga upp avtalen med Com Hem för att gå in i den nya fiberantennen som kommer finnas startklart till årsskiftet 2014.
Man får då information från Com Hem att man måste erlägga en avgift på 500:- för att koppla ur sig ur Com Hems nät.

Här tvistar just nu samfälligheten (i form av mig) med Com Hem gällande det icke existerande avtalet som Com Hem har med samfälligheten.

Mailet kan ni läsa i sin helhet nedanför

Hej,

Jag skriver till Er som rollen som ordförande i en samfällighetsförening; Kakelstigens Samfällighet (716417-2814) som innefattar 3 gatunamn i Brunna – Kungsängen:
Kakelstigen, Fajansstigen och Porslinsstigen (alla med postnummer 196 38)

Hela samfälligheten är tydligen forcerade in i en Com Hem-lösning enligt något märkligt villaavtal där någon gång på 80-talet Com Hem ”tog” över våran centralantennslösning och kopplade ur den centralantenn vi hade då, väljer man att gå ur (eller aldrig varit med) så har det pluggats under husen (kabeln har monterats ur) och medlemmen (vår medlem) har således fått skaffa sig TV på något annat sätt, vilket strider mot det anläggningsbeslut som finns.

Nu har vi då ett litet problem, enligt det anläggningsbeslut jag skickar med här, så är samfälligheten (inte medlemmen) ansvarig för Centralantenn (fungerande skåp) och ledningar fram till uttag, det rimmar rätt dåligt när ni då inte har något avtal med samfälligheten utan det ligger något annat i bakgrunden (lagmässigt kan det aldrig vara OK?)

Com Hem (Ni) går in i en anläggning som ägs utav Samfälligheten, där Samfälligheten har ansvar för att kabeln fungerar och finns ända fram till uttaget, men det gör den inte på alla fastigheter med tanke på att ni har pluggat igen detta (dragit ur kabeln) hos vissa fastigheter, och fortsätter göra det om någon går ur!

Det finns heller inget avtal att ni ska husera era saker i våra skåp, där vår gamla utrustning satt som hade en mast för marksänd radio och TV (den är bortkopplad av er, eller någon installatör ni haft vid tillfället).

Nu har vi en fiberlösning med en leverantör på gång in, och den kommer vara i drift från den 1/1-2014, medlemmar (inte alla) i samfälligheten kommer således säga upp sitt Com Hem-avtal (vad det nu är för avtal där ni använder vårat anläggningsbeslut att transportera era signaler på?) och där ni då kommer ut och ”drar ur kabeln” under huset och pluggar igen grejerna. Den där antennkabeln får ni inte röra, ni har inget avtal med oss om att göra detta (juridisk ägare är alltså inte medlemmen, utan samfälligheten, viktigt att hålla isär)

Ni kommer säkert kunna leverera TV till vissa fortsättningsvis genom det skumma avtal som är upprättat, men en del kommer som sagt byta TV-leverantör till att gå via fiberlösningen och ”äntligen” få HD-TV (för ni har ju inte uppgraderat den skumma installationen på över 25år……..)

Ni säger även att medlemmen ska betala 500:- i urkopplingsavgift för att koppla ur Com Hem ur sitt hus, dock äger inte medlemmen (eller ni för den delen) den rätten att ta det beslutet att koppla ur den antennen, då jag (som ordförande och ytterst ansvarig) enligt anläggningsbeslutet och lagen om samfälligheter är tvungen att dagen efter återställa kabeln i det skick den var innan ni pluggade ur den.

Vi har ju det gamla klassiska ”Must carry” som inte följs från er sida heller i och med att ni gör på detta sätt, och i samfällighetens tur så är det vi som enligt anläggningsbeslutet inte följer lagen om ”must carry” till våra medlemmar (Ni har kopplat ur den gamla masten från spridningscentralen…)

Mina önskemål / krav:

  • Att ni kontaktar mig snarast för diskussion.
  • Att ni gräver fram något sorts underlag för denna märkliga inkoppling av Com Hem i våra hus!
  • Ingen urkoppling av samfällighetens kablage tills vi rett ut denna fråga!
  • Inga avgifter vid uppsägning av Com Hems utbud från våra medlemmar (då ni inte kan dra ur vårat kablage så kan det ju inte kosta något?)
  • Jag önskar även att ni återställer de kablar ni pluggat/dragit ur, till det skick dem var innan ni drog ur dem då samfälligheten är skyldig att dem finns där, och tar emot ”must carry”, här kanske vi kan nå en kompromiss på något sätt. Men att hela samfälligheten drabbats utav att Com Hem förskansats sig föreningens kablage och diktatoriskt sänder sina signaler genom dem utan att ha ett avtal med ”nätägaren”, dvs – samfälligheten, är i mina ögon och även i Villaägarnas juristers ögon – ett lagbrott.

Jag bifogar bilder på:

Vårat skåp med er utrustning instoppad i (3 bilder)
Era utdragna kablar under våra hus (2 bilder)
Anläggningsbeslut (1 PDF)
Stadgar (1 PDF)

Jag emotser skyndsam behandling utav ärendet och tackar ödmjukast för den hjälp jag fick av den vänliga tjejen på Fastighetsägarservicen i telefon häromdagen!

Med vänlig hälsning
Pierre Ahlby
Ordförande Kakelstigens samfällighet
070-235 62 33
info@kakelstigen.se

Jag blev idag uppringd av Com Hem (Stefan Pettersson) och diskuterade detta muntligt också, vi är båda rörande överrens om att installationen som Com Hem gjort bakåt i tiden, inte är lagligt OK, de får heller inte koppla ur våra kablar då dem bryter mot ”must carry”-lagen, vi i styrelsen är sedan skyldiga att se till att kabeln återförs i sånt skick att den räknas som en fungerande lösning, och då kopplar vi på Com Hems nät igen och Com Hem får inget betalt. Moment 22 med andra ord.

Stefan har nu på sig till fredag den 18/10 att samla in så mycket information han kan om ärendet, vi har ett bokat telefonmöte kl. 10.00 på morgonen då, där frågan ska lösas.
Tills att frågan är löst, så vill jag att de fastighetsägare som får en faktura utställd på 500:- för bortkoppling av Com Hems nät, skickar den i ett mejl till info@kakelstigen.se, har ni problem att scanna in den, så skickar ni:

  • Kundnummer
  • Fakturanummer
  • För- och efternamn
  • Gatuadress
  • Telefonnummer

Så ska jag försöka göra det jag kan i samråd med Stefan på Com Hem att detta går rätt till, jag kan inte lova att Com Hem inte tar betalt, men jag ska göra mitt yttersta att den skrivs av.

Med vänliga hälsningar
Pierre Ahlby