Drastisk höjning av vatten/avlopp i Kommunen

Hej,
Att utläsa på Upplands-bro.se så kommer vatten/avlopps-avgiften för Samfälligheten att gå upp en ansenlig mängd.
Varje fastighet inom samfälligheten kommer kosta 500kr vilket i uträkningen blir 135 x 500 = 67.500kr
Vi ska även betala 0.65öre per m2 yta som hela samfälligheten driftar, vilket uppskattningsvis är mellan 35.000 – 50.000 m2 (jag har begärt mätning från Kommunen),
Sen höjs även kubikmeterpriset från 17.75kr /m3 per kubik, till 22.20kr /m3 – ett 30%-igt påslag!

Vad detta innebär i faktiska kostnader kommer redas ut under denna vecka, men Kommunen har höjt rejält, en snabb räkning innan alla faktorer (Samfällighetens yta) är räknat så är det en 50% höjning totalt!
67.500 är en fast (tillkommen avgift) vilket är ungefär 17% av våran nuvarande kostnad, sen tillkommer arean som vi väntar på att kommunen ska räkna på.
Sen ovanpå det så läggs höjningen av kubikmeterpriset med 30%.

Mer information kommer när vi räknat ihop vår föbrukning för år 2013, samt fått mätningen av Kommunen. Läs gärna Kommunens protokoll och beslut om detta:
http://www.upplands-bro.se/bo-och-bygga/vatten-och-avlopp/kommunalt-vatten-och-avlopp/ny-va-taxa-2014/va-taxa.html