Medlems-/förmånskort

Idag så delades medlemskortet ut och ska finnas i er brevlåda, av kända orsaker så har inte boende på Fajansstigen 70-84 fått detta, utan kommer få det vid senare tillfälle.
Brevet i sin helhet nedan:

 Under hösten 2013 har styrelsen för Kakelstigens samfällighet vilken innefattar gatorna Kakelstigen, Porslinsstigen, Fajansstigen, Glasyrvägen, Mosaikvägen, Etsarvägen, Träsnittsvägen och Torrnålsvägen i Brunna (Upplands-Bro) jobbat för att kunna presentera ett medlems-/förmånskort som är kopplat till olika företag och rabatter.

I dagsläget har vi knutit upp företaget K-Rauta (butiken i Stäket – Järfälla) till en rabattsats om 12%hela deras sortiment. Vi kommer fortsätta att söka samarbetspartners i närheten att knyta upp rabatter till, vilket gynnar både oss som medlemmar i samfälligheten och butiken.

Utöver detta så har samfälligheten knutit upp ett avtal mot K-Rauta som företagskund för styrelsen att använda, här har vi en rabattsats mellan 5-32% på deras ordinarie priser som vi kan utnyttja vid renoveringar, gårdsstädningar och inköp.

All information om medlemsförmåner hittar ni på:

http://kakelstigen.se/medlem

Där det även kommer fyllas på om det tecknas nya avtal med företag/butiker.

Varje år kommer Ni få ett nytt årsmärke (klistermärke med årtal) att klistra över där det idag står 2014, det är inte styrelsens ansvar att se till att detta faktiskt klistras på kortet, utan fastighetsägaren vid tillfället.

Detta årsmärke får man gratis av styrelsen varje år, hur detta distribueras återkommer vi med på hemsidan och i informationsbrev framöver.

Kortet som följer med detta brev kan visas upp på de företag styrelsen har tecknat avtal med, kortet tillhör fastigheten och är inte personligt, vid försäljning ska således kortet överlämnas till ny fastighetsägare för nyttjande.

Vid borttappat kort vänd er till Styrelsen (se hemsida) för att få ett nytt, nytt medlemskort fås mot en administrativ avgift som täcker kortkostnad och arbetskostnad till en sammanlagd kostnad av 25:-

Med vänliga hälsningar.

Styrelsen för Kakelstigens Samfällighet.

info@kakelstigen.se
http://kakelstigen.se