Archive for februari, 2015

  • Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetfällighetsförening. Datum: 26/3 – 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården   Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justeringsmän tillika rösträknare […]

    Första kallelse och Valberedning

    Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetfällighetsförening. Datum: 26/3 – 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården   Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justeringsmän tillika rösträknare […]

    Continue Reading...

Hoppa till verktygsfältet