Sotare

Med anledningen utav att vi medlemmar har blivit kontaktade utav olika sotare så finns denna info på Attundas hemsida att läsa.

https://www.brandkaren-attunda.se/privatperson/sotning

https://www.brandkaren-attunda.se/nyheter/falska-sotare-info-till-hushall-med-sotningsansvar-1/