Trädbeskärning

Trädfällning och beskärning

Som vi meddelat tidigare är en trädinventering genomförd och idag påbörjade Kungsängens Trädfällning och Entreprenad arbetet med att fälla och beskära träd som är prioriterade.
Träd på gårdar beskärs och några yttre träd fälls.