OBS…..Vid flytten

Hej

När ni har tagit beslutet att flytta från Kakelstigen Samfällighet, så ska ni kontakta styrelsen för att lämna in nycklarna till garaget och skriva på en utkvittens för dessa, då ni tidigare har löste ut nycklarna från styrelsen. Ni meddelar vidare till nya ägare att de kan kvittera ut nycklarna till det garaget som de lånar av samfälligheten och det genom en påskrift innan de får nycklarna i handen.

När det gäller det medlemskort som är bundet till huset så ska det också lämnas till den nya ägaren. Det kortet kan ni lämna direkt till nya ägaren.

Må gott // Styrelsen