STÄDDAG 5 maj

Välkommen lördagen 5 maj kl. 10:00

till vår traditionsenliga ”städdag” i Kakelstigens samfällighet!

Dagen då alla grannar hjälps åt att göra gårdarna och föreningens andra gemensamma ytor fina inför den kommande säsongen samt att se över våra gemensamma intressen

Vi träffas lördagen den 5 maj kl. 10:00 vid den stora lekplatsen mellan Kakel och Fajans. Här kommer en del gemensam information att utdelas och större delar av styrelsen finns på plats för presentation och frågor. Efter den korta samlingen går alla till sina gårdar och tar tag i sina uppgifter.
Avslutning sker på respektive gård med korvgrillning och fika.

Uppgifter?

Under denna dag ska ni ta en tur under husen och ”besiktiga” rören. Dokumentera gärna med kamera vid upptäckt av synliga läckage på avlopps- eller vattenrör.
En annan viktig sak att kontrollera är att det inte ska finnas någon växtlighet som vilar mot garagens tak eller väggar.
Rapporter om skador eller läckage rapporteras omedelbart till respektive gårdsrepresentant, som rapporterar till styrelsen för beslut om åtgärd.

Andra skador eller förslag till åtgärder mottas också gärna denna väg men det finns alltid möjlighet att meddela skador eller viktiga händelser genom mail: info@kakelstigen.se, dit kan även bilder skickas.

Alla gårdar har även ett ansvarsområde utanför sin omedelbara gårds ytor. Er gårdsrepresentant ska ha ”kartor” och vet vilka särskilda uppgifter som behöver utföras. Det rör sig mest om rabatter, buskar och allmän uppsnyggning. Träd ska INTE beskäras eller tas ner. Träd på den egna tomten behandlas givetvis enligt eget ansvar och förmåga.

Gräsklippning
Vi är i behov av gräsklippare till samfälligheten. Är du intresserad skicka då ett mail till styrelsen på info@kakelstigen.se

Väl mött den 5 maj kl. 10.00

Med vänliga hälsningar
Styrelsen