ev Skadad garageport

Nya rutiner angående skador på garageportarna

Styrelsen har beslutat att alla skador på våra garageportar ska anmälas till styrelsen, som därefter besiktar porten och avgör vad som ska åtgärdas.

Vid skador på porten som inte är orsakat av en smitning, ska varje enskild fastighetsägare själv anmäla skadan till sitt försäkringsbolag där man har sin bil försäkrad.

Vid smitning gör styrelsen polisanmälan kring porten.

Vi uppmanar samtliga medlemmar att man låser sin garageport, för att minimera inbrotten.

Väl mött//

Styrelsen