Mark och Miljödomstol

Klander av årsstämma 2018

Stämman 2018 har blivit klandrad av en medlem pga felaktigt utförd kallelse.

Styrelsen har medgett medlemmens talan, mot hur kallelsen är utförd varvid Mark- och Miljödomstolen upphäver samtliga beslut som fattades på ordinarie föreningsstämmor i Kakelstigens samfällighetsförening den 22 mars 2018.

Mark- och Miljödomstolens beslut vann laga kraft den 8/10 varvid styrelsen inte fattar några avgörande beslut, dock ska den löpande verksamheten fortgå.

Kallelse till ny årsstämma kommer att ske skyndsamt.


En av de viktigare besluten som vi i Samfälligheten skulle behövt hantera och ta beslut om gäller bredbandet, då det ursprungliga avtalet löper ut den 19/12-2018.
Leveransen av befintligt bredband fortlöper tills vi kan ta beslut efter ordinarie årsstämma 2019.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen