Städdag 27 okt

 

Välkommen lördagen 27 oktober kl. 10:00

till vår traditionsenliga ”städdag” i Kakelstigens samfällighet!

Dagen då alla grannar hjälps åt att göra gårdarna och föreningens andra gemensamma ytor fina inför den kommande säsongen samt att se över våra gemensamma intressen

Vi träffas lördagen den 27 oktober kl. 10:00 vid respektive gård och där informerar gårdsrepresentanten vad som behöver göras. Avslutningen sker på respektive gård med korvgrillning och fika

Uppgifter?

Under dagen ska ni ta en tur under husen och ”besiktiga” rören. Dokumentera gärna med kamera vid upptäckt av synliga läckage på avlopps- eller vattenrör.
Kontroller ska även göras av växtligheter kring garagen. Det får inte vila grenar och buskar mot garagens tak eller väggar.
Rapporter om skador, läckage eller växtlighet rapporteras omedelbart till respektive gårdsrepresentant som rapporterar till styrelsen för beslut om åtgärd.

Andra skador eller förslag till åtgärder mottas gärna denna väg men det finns alltid möjlighet att meddela skador eller viktiga händelser genom mail: info@kakelstigen.se, dit kan även bilder skickas.

Alla gårdar har även ett ansvarsområde utanför sin omedelbara gårds ytor. Er gårdsrepresentant ska ha ”kartor” och vet vilka särskilda uppgifter som behöver utföras. Det rör sig mest om rabatter, buskar och allmän uppsnyggning. Träd ska INTE beskäras eller tas ner. Träd på den egna tomten behandlas givetvis enligt eget ansvar och förmåga.

Väl mött den 27 oktober kl. 10.00

Med vänliga hälsningar
Styrelsen