Berörda fastighetsägare

Hej
Vi från styrelsen ber er fastighetsägare att se över era häckar, buskar och träd som är anslutna till tomten och står längst med gångbanor i och utanför gårdarna.
Ni måste se till att det inte sticker ut kvistar och grenar från dessa.
Ni är skyldiga att se till att dessa trimmas och hålls efter, så att det är möjligt att vi kan få plogat och snöröjt under säsongen.
Hälsningar// Styrelsen