Info om bredband

Hej

Här kommer info från Open Universe. Gå gärna in på deras hemsida för att se vilka deras leverantörer är.

————————————————————————————————————————–

Open Universe

ETT ÖPPET NÄT

FULLT AV MÖJLIGHETER.

I det öppna nätet väntar bredband, TV och telefoni med
hisnande kapacitet. Det finns ett stort antal tjänsteleverantörer
som på lika villkor, erbjuder sina tjänster till nytta och glädje
för såväl privatpersoner som företag, kommuner och
fastighetsägare. Som kund väljer man det som passar bäst
och det är enkelt att byta leverantör om man önskar det.

Optisk fiber innebär en stabil och framtidssäker
uppkoppling som ger en överlägsen kapacitet,
både idag och i framtiden. I vårt fibernät kan du
få upp till 1000 Mbit/sek. Det räcker och blir
över för både internet, tv, telefoni och smarta
tjänster för det uppkopplade hemmet.

Välkommen till Open Universe!  https://www.openuniverse.se/

Vill du veta mera om oss?
Gå in på openuniverse.se
Du kan också kontakta oss på
info@openuniverse.se

// Mvh Styrelsen