Sopning

Till alla berörda.

Våren har börjat visat sig i sin skrud och därmed också dags för gårdssopning och garagsopning. Vi måste hjälpas åt med att sopa bort grus från alla kanter runt garagportar och husväggar och övriga kanter snarast.

Ta en sopborste och hjälp varandra med detta ganska snart.

 

Mvh Styrelsen