Extra Debitering

Det har framkommit att flertalet medlemmar ej erhållit ursprunglig faktura, extra debitering 550kr för GA:1, med förfallodatum 2019-02-18.
Felet verkar vara adressrelaterat, utredning sker var felet uppstått.
Påminnelseavgift kommer därför inte vara skäligt att kräva.
Eventuella inbetalda påminnelseavgifter kommer att justeras på den kommande årsavgiften för GA:1.
Medlemmar som önskar annat får anmäla detta på info@kakelstigen.se.
Pontus Dahlström
Kassör Kakelstigens Samff.