Faktura

Flertalet medlemmar har inte fått ursprunglig faktura för extra debitering med förfallodatum 2019-02-18.
Inbetalda påminnelseavgift kommer därför att återföras till de som betalt in sådana.
Berörda kommer att få kommande samfällighetsafgift på 400kr nedjusterad med 50kr som kompensation.

Önskan om annan form av återbetalning ställs till info@kakelstigen.se.

Styrelsen