Gruppanslutning

Frågor har uppkommit med anledning av brev från Telenor rörande uppsägning av vår gruppanslutning. Vi har varit i kontakt med vår kontaktperson på Telenor. Han har skriftligt lovat att tjänsterna fortlöper tills övergången till Open Universe är klar. Bortse därför från brevet, vi vet i nuläget inte när all installation och övergång är genomförd. Ny info kommer så fort det finns nytt att delge.

Mvh Styrelsen