Avgifter

Avgifterna till samfälligheten sköts av Samfälligheten via Swedbanks fakturasystem och är faktureras kvartalsvis för ga:3 och årsvis för ga:1.
Betalar man inte sin faktura i utsatt tid påför samfälligheten lagstadgad påminnelseavgift a 50:- vilket sker 7 dagar efter förfallodatum på fakturan, betalar man
fortsatt inte så går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten vilket sker 21 dagar efter förfallodatum på första fakturan och 14 dagar efter påminnelse.
Nedan finner ni en skrivelse av Villaägarnas Riksförbund gällande hanteringen av samfällighetsavgifter.
indrivning-till-samfallighetsforening.pdf

Vad går mina avgifter till?

Avgifterna som erläggs går till bland annat:

 • Kallvatten
 • Bredband
 • El och underhåll av garage
 • Snöröjning / sandning
 • Vård av grönytor
 • Upprustning av gårdar
 • Gårdsstädning
 • Centralantenn
 • Invändiga stuprännor
 • Ledningar för vatten
 • Elledningar mellan skåp och bottenplatta på fastighet samt till garagen
 • Underhåll av parkeringsplatser

Avgifter 2017

Vid årstämman 2014 fastslog stämman att en uttaxering för ga:3 med 11.600:-/år och fastighet skulle ske via
kvartalsaviseringar a 2.900:- (135 fastigheter)
Betalningsdatumen är:, 30/4, 31/7, 31/10 och  31/1 nästkommande år

Samt för ga:1 en uttaxering på 400:-/år, att betalas 31/7. (250 fastigheter)

Debiteringslängden som stämman tog beslut om finns nedan.

07 Debiteringslängd2014
07 Debiteringslängd2014
07_Debiteringslängd2014.pdf
131.8 KiB
537 Downloads
Detaljer...
07 Debiteringslängd2014
07 Debiteringslängd2014
07_Debiteringslängd2014.pdf
131.8 KiB
537 Downloads
Detaljer...