Project Status For: Kakelstigens samfällighet, Centralantenn

Project Description

Löpande information om centralantennsprojektet kommer finnas här.

1/1-2014 är det enligt leverantören, dags att gå i drift.

Project Timing

  • Start Date: 03-21-2013
  • Predicted End: 01-01-2014

Current Tasks

Vi är igång!

Current Holds

Project Overview and Overall Progress

20% 20% Avtal tecknat

Avtal tecknades 16/5-2013 efter att årsmötet  21/3 beslutat att gå vidare i det framlagda förslaget från styrelsen om att installera en ny centralantenn i form av fiber.

40% 40% Fastighetsnätet börjas installeras

Svagströmsbolaget börjar dra in fiberkablar under husen och monterar den hårdvara som behövs i skåp under fastigheterna.

60% 60% Fastigheter får uttag i fastighet

Svagströmsbolaget monterar fiberuttag och tillhörande konverterare i varje fastighet.

80% 80% Kontroll av funktionalitet

Funktionalitet, prestanda och annat mäts innan samfälligheten godkänner installationen, detta görs tillsammans med tekniker från Bredbandsbolaget och Svagströmsbolaget.