Project Status For: Kakelstigens samfällighet, Garageportar (Inventering)

Project Description

Från stämman fick styrelsen i uppdrag att kontrollera skick på garageportar när det gäller funktion, utseende och säkerhet.
Underlaget från inventeringen/kontrollen som utförts, blir underlag för säkerställa funktion, säkerhet, utseende.

Vi kommer också ställa kostnaderna i en 5-års plan kontra köpa in nya portar.

Portarna är 40år gamla, en beräknad livslängd på garageport är 25-30år. (anm. Villaägarna)

Project Timing

  • Start Date: 06-17-2013
  • Predicted End: 10-17-2013

Current Tasks

Stämman har fattat beslut.

Current Holds

Project Overview and Overall Progress

20% 20% Inventering

Inventering och dokumentation på alla portar.

40% 40% Underhåll

Smörjning, åtdragande av skruvar och annat underhåll

60% 60% Skapa underhållsplan

Sätta pris på vad det kostar att laga/byta ut, det som är trasigt, både akut och i en 5-års plan. Ta in offerter från ett par leverantörer att jämföra kostnader med. Även ta in ett par offerter på helt nya portar att ställa mot underhållskostnaderna av de befintliga portarna.

80% 80% Presentera för styrelsen

Presentation och diskussion i styrelsen. Uppdatering: Styrelsen föreslog stämman att ta beslut vilket fick majoritet och styrelsen går nu vidare för upphandling av garageportar.