Project Status For: Kakelstigens samfällighet, Gatumärkning

Project Description

En medlem tog upp frågan om uppmärkning av gatunamn/nummer på stämman då en händelse där ambulans snabbt behövde komma fram till rätt adress, hade svårigheter att hitta i området.

Årsmötet beslutade att märka upp vägarna för GA:3.

Project Timing

  • Start Date: 11-01-2013
  • Predicted End: 01-15-2014

Current Tasks

Alla beställda skyltar är uppskruvade, vi kommer göra en beställning till för att märka ut Porslinsstigens fastigheter, kräver dock lite mer tankeverksamhet att få till en bra lösning på det.  

Current Holds

Project Overview and Overall Progress

20% 20%

Inventera behov.

40% 40%

Inventera lämplig placering utifrån behov.

60% 60%

Beställa skyltar

80% 80%

Skruva upp skyltar