Garageportar

Våra garageportar byttes v.42 – 44 2015 och är av märket Dieden.
Det är föreningens ansvar att se till att garageportar hålls i bra skick för att minimera skador och störningar för våra medlemmar.

En checklista styrelsen ska jobba efter är:

  • Besikta garageportar och trösklar vartannat år.
  • Underhålla och åtgärda brister vartannat år eller vid notis från medlem.
  • Sätta av pengar för framtida underhåll tillsammans med Stämman.

Det boende ska göra kontinuerligt är:

  • Hålla låskolven smord, speciellt vid vintertid.
  • Vara varsam vid öppning och stängning.
  • Påkalla styrelsens uppmärksamhet via webbformulär, mejl eller telefon om skada eller annat hittats.
  • Har man beställt portautomatik är man själv ansvarig att den underhålls, går den sönder är det fastighetsägarens ansvar (se vidare i bruksanvisningen nedan).

 

Till detta har Mikael skrivit en liten lätt bruksanvisning för alla att ta del utav, den finner ni nedan.

Manual för garageport
Manual för garageport
manual.pdf
Version: 1.0
291.8 KiB
311 Downloads
Detaljer...