Om föreningen

Kakelstigens samfällighetsförening som innefattar 250st fastigheter på följande gator i Brunna – Kungsängen;
Kakelstigen, Porslinsstigen, Fajansstigen, Glasyrvägen, Mosaikvägen, Etsarvägen, Träsnittsvägen och Torrnålsvägen.
När man köper radhus/hus på någon av gatorna nämnda ovan så är man automatiskt med i Kakelstigens samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningen sköter 2st anläggningar GA:1 och Ga:3, Kakelstigen, Porslinsstigen, Fajansstigen, Glasyrvägen, Mosaikvägen, Etsarvägen, Träsnittsvägen och Torrnålsvägen har andelstal i Ga:1 där vi tillsammans är 250 fastigheter som ska dela på skötsel, drift och underhållskostnaden för denna anläggning vilket innefattar 2st lekparker och en tennisplan med tillhörande växtlighet och planteringar (Se karta).

Sen sköter föreningen även om Ga:3 för de boende på Kakelstigen, Porslinsstigen och Fajansstigen som innehåller 135 fastigheter och där vi bland annat sköter om:

 • Kallvatten
 • El och underhåll av garage
 • Snöröjning / sandning
 • Vård av grönytor
 • Upprustning av gårdar
 • Gårdsstädning
 • Centralantenn
 • Invändiga stuprännor
 • Ledningar för vatten
 • Elledningar mellan skåp och bottenplatta på fastighet samt till garagen
 • Underhåll av parkeringsplatser

För att försöka förklara det med en bild så ser föreningens sammansättning ut på följande vis:

 topologi

 

 

Topologi
Topologi
topologi.gif
21.6 KiB
123 Downloads
Detaljer...