Om sidan

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats som använder cookies få information om detta. De ska dessutom få veta vad cookies används till och hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil med information som på olika sätt syftar till att förbättra för dem som besöker webbplatsen. Cookie-filen kan innehålla data som webbplatsen anser behöver sparas, tex vad du gör när du besöker sidan, vilken upplösning du föredrar, vilket språk du valt eller till och med inloggningsinformation. Informationen kan sedan hämtas från din dator till webbplatsen som skapade filen.

Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära. På vår webbplats används både permanenta och temporära typen. Vid besök på vår webbplats skickas cookies mellan användarens dator och vår webbplats för att bland annat underlätta navigering och komma ihåg inställningar. Temporära cookies försvinner efter avslutat besök men permanenta ligger kvar. Vår webbplats sparar ingen personlig information i cookies.

Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida använder cookies.