Skada på garageport….

Hej

Nu har styrelsen tagit reda på vad som gäller kring samfällighetens försäkring för skador på garageportar. Det som gäller är att vår försäkring i samfälligheten hos Länsförsäkringar täcker inte dessa skador. Gällande de ärenden, då det har uppstått skador på garageporten, är att du själv som medlem, som får ta det på den enskilda trafikförsäkringen för att återställa din port.

Så det är du som enskild person som måste anmäla detta till försäkringsbolaget.

Väl mött // Styrelsen