Sophantering

Hushållssopor

Det finns 2 containrar som de boende har tillgång till.
En mellan garagen på Kakelstigen och en vid Fajansstigens parkering.

Boende betalar direkt till Kommunen för dessa enligt gällande taxa.
Det är Kommunen som är ansvariga för att de töms och det är till dem man vänder sig om man
har synpunkter på hur det sköts samt om man har funderingar över sin faktura.

Kundtjänst för VA & Avfall i Upplands-Bro
020-300 115
Telefontid må-fre 09.00-15.00

Grovsopor

Vi har fördelen att bo nära kretsloppscentralen som ligger i Brunna industriområde.
Det finns även en kretsloppscentral i Bro (Skällsta), och de två stationerna alternerar öppettider.
Läs mer och hitta dit genom att läsa: http://www.upplands-bro.se/bo–bygga/avfall-och-atervinning/kretsloppscentraler.html