Sophanterings info från Kommunen.

Hej

Nedan följer information kring sophanteringen från kommunen.

Det visar sig att ombyggnationen kan vara så omfattande att det krävs större investeringar med bygglov mm. Vi kanske ska titta på andra lösningar för er sophantering.

Vi planerar upphandla en konsult för utredning av framtida insamlingssystem bl.a för insamling av förpackningar och tidningar nära fastigheter, typ av mini ÅVS, som komplement till befintliga återvinningsstationer (ÅVS). Sådana system (insamlingsplatser) kan omfatta allt avfall från hushåll dvs rest- och matavfall samt alla förpackningar och tidningar. Det kan hända att vi börjar ordna sådana insamlingsplatser i olika område dock inte tidigare än nästa år. Jag föreslår att ni fortsätter använda era containrar och matavfallskärl i väntan på resultat av den utredningen och beslut från politiker om de nya insamlingssystemen.

Vi ändrar ert abonnemang till en tömning per vecka för restavfall och förmodligen två gången per vecka för matavfall. Vi kollar hur många matavfallkärl behövs för avfallet. Abonnemanget kommer att gälla från november.

Ni är välkomna med synpunkter och förslag till förbättringar. (till kommunen: Marina Danhill)

Från Kommunen via Styrelsen.