Trafik & parkering

Trafik

Våra kvartersvägar är främst avsedda för gång- och cykeltrafik. Med hänsyn till handikapps- och utryckningsfordon samt tunga transporter är dock entrévägarna utformade så att varje fastighet kan nås med bil.

Parkering

Till varje fastighet hör en parkeringsplats i låsbart garage. Dessa garage är Samfällighetens, och är en service till de som bor i föreningen. Dessa får på inget sätt utnyttjas till verkstad eller dylikt. Dem får heller inte hyras ut i andra hand till någon utan samförstånd med styrelsen för Samfälligheten.

Parkering utanför egen fastighet är inte heller tillåtet.

Gästparkering

Varje fastighet har erhållit två inplastade gästparkeringskort.

Kontroll av parkering inom området

Idag sköts kontrollen av Q-park, som vid felaktiga parkeringar, exempelvis uppställande av bil med ej synligt parkeringstillstånd så bötfälls fordonet/ägaren med 400kr.

Har du fått en parkeringsbot, och känner dig felaktigt behandlad, kan du överklaga den skriftligt här, via ett webbformulär här, eller ring 0771-96 90 00.